Medlemsinformation

Medlemskap i HP-Connect Sweden

HP-Connect Sweden är en ideell och oberoende förening som verkar för främjande av erfarenhetsutbyte mellan användare av HP-produkter, att representera sina medlemmar i internationella användargrupper, samt att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot HP.

Medlemskap är öppet för alla som har anknytning till HP produkter.

Sedan september 2008 är HP Connect Sweden anslutna till den globala användarorganisationen Connect. Detta gör bla att medlemmar i Sverige kostnadsfritt kan registrera sig som medlemmar i Connect Worldwide och därmed ta del av alla möjligheter och erbjudanden som erbjuds dessa medlemmar. Mer info om den globala användarorganisationen: http://www.connect-community.org

Som medlem i HP-Connect Sweden kan du delta i lokala och globala aktiviteter, konferenser och temakvällar.

Från 1 jan 2008 och tills vidare tas ingen medlemsavgift ut. Det gäller både nya och gamla medlemmar.
Detta beslutades på årsmötet den 2 april 2008.

Medlemskapet erbjuder:

  • Regelbundna nyhetsmail från HP-Connect Sweden
  • Web-seminarium anordnas som regelbundet
  • Deltagande och rabatt på både lokala och globala konferenser och temadagar
  • Både lokala och globala SIG’ar (Special Interest Groups). Lokalt finns i dag SIG’ar för OpenVMS, UNIX och Storage
  • Du kan göra Din röst hörd inom HP, bla genom Advocacy Surveys och genom SIG’arna
  • Både lokala och globala erbjudanden. Du får bla 10% rabatt på HP-Store (web-shop)
  • Du kan utnyttja OpenVMS Hobbyist License
  • Rabatt på HP Store. www.hp.se/medlem. Du loggar in med ”login@hp-connect.se” på första sidan.