Styrelsen

Oskar Holmlund, Ordförande, Stockholm
Peter Rubin, Kassör, Kalmar
David Brinnen, Malmö
Frode Melsaeter, Stockholm
Peter Lindbergh, Malmö
Ulf Olsson Lidholm, Malmö
Lars Sundqvist, Göteborg
Bengt Lundgren, Stockholm
Anders Karlsson, 

Revisorer:
Ordinarie:     Kenneth Tonhammar, Linköping
Ordinarie:     Marina Naeslund Ramström

Suppleant:    Björn-Erik Tapper

Valberedning:
Ordinarie:     Bo Eliasson, Stockholm
Ordinarie:    Pelle Delby
Ordinarie:    Robert Nydahl

Postadress:
HP-Connect Sweden
c/o Peter Rubin
Kantarellgatan 15
386 32 Färjestaden