Styrelsen

Björn-Erik Tapper, Ordförande, Prebus AB, Uppsala
Peter Rubin, Kassör, PiRiA AB, Kalmar
Oskar Holmlund, Teknisk ansvarig, Stockholm
Anders Johansson, Stockholm
Sten Nikolaev, Adj, HP, Stockholm
Per Nisslert, Göteborg
Lars Sundqvist, Göteborg
Frode Melsaeter, Stockholm
David Brinnen, suppleant Malmö

Revisorer:
Ordinarie:     Kurt Sjöberg, Datagate AB, Uppsala
Ordinarie:     Kenneth Tonhammar, VMS-Akuten AB, Linköping
Suppleant:     Marina Naeslund Ramström
Valberedning:
Ordinarie:     Bo Eliasson, Advania AB, Stockholm
Ordinarie:     Annika Johansson, SEB AB, Stockholm

Postadress:
HP-Connect Sweden
c/o Peter Rubin
Kantarellgatan 15
386 32 Färjestaden