Styrelsen

Oskar Holmlund, Ordförande, Stockholm
Björn-Erik Tapper, Vice Ordförande, Uppsala
Peter Rubin, Kassör, Kalmar
Ola Andersson, Sekreterare, Borlänge
Anders Johansson, Stockholm
David Brinnen, Malmö
Frode Melsaeter, Stockholm
Olof Larsson, Stockholm
Per Nisslert, Göteborg
Peter Lindbergh, Malmö
Ulf Olsson Lidholm, Malmö

Adjungerad Lars Sundqvist, HPE, Göteborg

Revisorer:
Ordinarie:     Kenneth Tonhammar, Linköping
Ordinarie:     Marina Naeslund Ramström

Suppleant:     Sten Nikolaev

Valberedning:
Ordinarie:     Bo Eliasson, Advania AB, Stockholm
Ordinarie:     Kenneth Tonhammar, Linköping

Postadress:
HP-Connect Sweden
c/o Peter Rubin
Kantarellgatan 15
386 32 Färjestaden